Reklamacje i zwroty

 REKLAMACJE

 

  1. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.). Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia w którym stwierdził niezgodność towaru z umową poinformuje pisemnie Sklep o stwierdzonej niezgodności.

  2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Sklep Ludowy 12-200 Pisz, ul. Ratuszowa 7 

  3. Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis reklamacji. Sklep w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

  4. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesłania reklamowanego towaru ponosi Klient.